TRZY MIESIĄCE ZMIENIAJĄ WSZYSTKO
17 października 2016
POPRAWA ODSETKA BLASTOCYST
20 stycznia 2017

POPRAWA PARAMETRÓW NASIENIA

 

„Suplementacja diety antyoksydantami poprawia jakość nasienia pacjentów IVF w zakresie ruchliwości, ilości plemników oraz wakualizacji jądrowej”Dietary Suplementation of Antioxidants Improves Semen Quality of IVF Patiwnets in Terms of Motility, Sperm Count, and Nuclear Vaculization
Barbara Wirleitner, Pierre Vanderzwalmen, Astrid Stecher, Dietmar Spitzer, Maximilian Schuff, Delf Schwerda, Magnus Bach, Birgit Schechinger, and Nicolas Herbert Zech
International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 82 (6), 2012, 391-398
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odsetek par cierpiących na niepłodność powiązaną z czynnikiem męskim dochodzi do 46%. Olbrzymia ilość publikacji sugeruje obniżanie się liczby plemników i innych parametrów nasienia u mężczyzn na całym świecie. Pomimo różnych czynników wpływających na te zmiany w poszczególnych sub populacjach lub krajach, jednym z oczywistych jest zanieczyszczenie środowiska. Są powody aby przypuszczać że zwiększające się zanieczyszczenie środowiska, oraz szerokie stosowanie biocydów nie tylko wpływa negatywnie na szeroko pojęte zdrowie, ale w szczególności płodność, zarówno poprzez zaburzenia hormonalne jak i zwiększenie stresu oksydacyjnego.

Celem badania, było sprawdzenie wpływu doustnej suplementacji preparatem Fertilovit Mplus na jakość nasienia pacjentów podchodzących do metody IMSI (docytoplazmatyczne podanie wyselekcjonowanego morfologicznie plemnika).
Doświadczenie przeprowadzono na przełomie 01.2008 – 07.2011r. w klinice IVF prof. Zech w Austrii. Próbki nasienia pobrano od 147 pacjentów a średnia wieku wynosiła 39 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy:
  • Pacjenci z OAT – grupa pacjentów z rozpoznaną oligoasthenoteratozoospermią, stężenie plemników < 15 mln/m;, ruch postępowy < 32%
  • Pacjenci bez OAT – stężenie plemników i ruch postępowy w normie
Analiza nasienia obejmowała parametry zgodne z kryteriami WHO, takie jak objętość ejakulatu, koncentracja i ruchliwości plemników. Dodatkowo, nasienie przeanalizowano przy użyciu procedury MSOME. Technika ta pozwala na ocenę morfologii żywego, ruchliwego plemnika. Na jej podstawie plemniki sklasyfikowano na trzy kategorie ze względu na kształt oraz obecność wakuoli jądrowych.
WYNIKI
Analiza nasienia, po okresie doustnej suplementacji preparatem Fertilovit Mplus wykazała wzrost wszystkich ocenianych parametrów i tym samym znaczną poprawę jakości nasienia, w szczególności u pacjentów z rozpoznaną oligoathenotenoteratozoospermią (OAT). Ponadto jest to pierwsze badanie, w którym, po suplementacji związkami o działaniu antyoksydacyjnym, odnotowano spadek ilości plemników z nieprawidłową morfologią, zawierających wakuole jądrowe.
Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.

WZROST LICZBY I RUCHLIWOŚCI PLEMNIKÓW

Szczególnie znaczący wzrost stwierdzono w gupie pacjentów z oligoathenotenoteratozoospermią (OAT) - wzrost liczby plemników w ejakulacie z 3,3 miliona do 12,2 miliona (p < 0,05).
U wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczący wzrost wszystkich trzech rodzajów ruchu plemników (ruchu postępowego szybkiego, postępowego wolnego oraz ruchu w miejscu). Wysoką poprawę tych parametrów zaobserwowano u pacjentów z OAT, gdzie wzrost całkowitej liczby ruchliwych plemników wyniósł z 20,9 % do 50,5 % (p<0,001)
 
 

POPRAWA MORFOLOGII MSOME PLEMNIKÓW

U wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczną poprawę morfologii plemników oraz spadek wakuolizacji. Spadek iości nieprawidłowych plemników u pacjentów z OAT, sklasyfikowanych jako plemniki o nieprawidłowym kształcie, i/lub nieprawidłowej wielkości, bez lub z wakuolami jądrowymi wynosił z 70,6% do 57,7 % (p<0,005)